IAVA EXECUTIVE COMMITTEE 2024

2024 IAVA Executive Committee
President Rajesh Chintkuntlawar
Vice President
Amit Dhingra
General Secretary
Rahul Shah
Treasurer
Ramlakshman Muniganti
Directors
Communications
Arun Sarda
Creative
Rashmi Shidore
Cultural Ankita Sharma
Digital & Technology  Sujeet Kumar
Education Rupali Pendse
Marketing
Sumit Bhandari
Membership
Yamuna Arvind
Operations
Sudhendra Ayyam
Social
Roop Bassan
Team Members
Cultural Naina Sharma, Sridevi Kancharla, Neha Gupta
Education
Prajakta Kamat Suktankar, Srilatha Muthusamy
IAVA Cares Rashmi Chowdhory, Mona Sharma, Dinesh Nayak
IAVA Fit & 5K Pankaj Sharma, Pooja Malu, Abhishek Shukla
IAVA Sports Rick Sharma, Ganesh A, Manpreet Bawa, Kaushal Pandya
Marketing
Isha Singh
Membership
Sindhu Gandavarapu
Operations
Bhabani Tripathy, Raj Sharma, Nitu Yadav, Parnita Singh, Puneet Puri, Neha Jalan, Vamshi Balakrishnan, Gayatri Vamshi Balakrishnan, Nilesh Shinde, Harish Vitta
Social Media
Ruchi Shah (Insta), Rajesh C (FB)
Social Atul Chowdhory (Camping Lead), Pratik Mutha, Utkarsh Raka, Shillpa Naavaal
Creative Team Members Prajakta Kamat Suktankar, Srilatha Muthusamy
Advisors 
Dr. Surya Dhakar, Deep Bainsla, Kim Joshi, Aarti Mishra
Board of Directors
Chairman  Milind Pendse (2015)
Directors Rakesh Bainsla (2016, 2017), Rajbans Joshi(2018.2019), Satish Mishra(2020), Aekta Chawla (2021,2022)