Donate Now

Donations to IAVA are highly appreciated. IAVA is a 501(c) certified Non-profit organization and your donations are 100% tax deductible. Please click on the Donate button below to make your contribution via PayPal.

2018 Donors
Member Amount
Sangeeta & Atulya Tiwari $501
Punam & Vikas Kapila $500
Alka & Dr Surya Dhakar $250
Sudha & Dr Raj Dubey $200
Sarika & Vivek Shrivastava $101
Kaushal Pandya $100
Sapna & Ajay Kadyan $100
Deep & Rakesh Bainsla $100
Poonam & Deepak Arora $100
Kim & Raj Joshi $100
Rachel & Rick Sharma $100
Purvi & Kalpak Shah $100
Shivi & Vakul Goel $100
Neelam & Manoj Sangra $100
Roop & Praveen Bassan $100
Surabhi & Vineet Makhija  $100
Aarti & Satish Mishra $100
Preeti & Vikash Sharma $100
Sweta & Divesh Kumar $50
Kedarnath Thoota $50
Ruchir & Swati Shah $25
2017 Donors
Member Amount
Alka ji & Dr Surya Dhakar $801
Sangeeta & Atulya Tiwari $500
A close friend $500
Anjna & Asheesh Tiwari $250
Indrani Ray $200
Poonam & Deepak Arora $100
Meghana & Vikas Bhatia $100
Ankur & Hetul Patel $100
Purvi & Kalpak Shah $100
Deep & Rakesh Bainsla $100
Shivani & Alok Bothra $100
Ravi Vachhani $100
Sudha & Raj Dubey $100
Vimal Talati $100
Roop & Praveen Bassan $100
Shivani & Manu Gupta $100

 

2017 Donors Continue..
Member Amount
Sushama & Vinayak Kelkar $75
Jhanvi & Hement Sexena $50
Pavi & Ujjval Shukla $50
Gita & Mukul Paithane $50
Khusboo & Nitin Jain $50
Gita & Mukul Paithne $50
Kim & Raj Joshi $50
Dinesh Nayak $50
Shivi & Vakul Goel $50
Shyamli & Abhishek Malhotra $50
Neelam & Manoj Sangra $50
Kedarnath Thoota $50
Manikoth Kurup $50
Rajendra Mathur $50
Nutan & Govind Pande $50
Seema & Sudhakar Tiwari $50
Satish Mishra $40